{{detailCtrl.mainImageIndex + 1}}/15

【O-045】Konitodoshitetusabijibyoutuzurinimaidougusoku

418,000 JPY

Free shipping

About other shipping cost

🌑name Konitodoshitetusabijibyoutuzurinimaidougusoku 🌑specifications hachi  tetusabijinurijyunikenhoshikabuto     tatemono shikoro kuronuriiyozanenokonitiodoshigodanhinenoshikoro (hishinuihiito) do tetusabijinuribyoutuzuriokegawanimaidou(fukurinmaki)     sode kuronuriiyozanenoukonitoodoshimarusoderokudan (kanmuriita Including/hishinuihiito) kusazuri kuronuriiyozanenokonitoodoshigodanrokuken(hishinuihiito) kote   kuronuriyonhonshinokote top ikada sune    kuronurinanahonshinosune haidate tetusabijinuritahaidate

Sale Items